Gå till sidans innehåll

Efter avslutad uppföljning (HUS område)

Efter att uppföljningen inom den specialiserade sjukvården har upphört är det viktigt att den som genomgått en fetmaoperation årligen, under resten av livet går på kontroller på hälsocentralen eller inom företagshälsovården. Man bokar själv tid till dessa.

De regelbundna kontrollbesöken är viktiga eftersom vitaminbrister i samband med fetmaoperationer kanske inte visar sig förrän flera år efter operationen. Samtidigt kontrolleras patientens vikt och de associerade sjukdomarnas status. Om vikten börjar öka under uppföljningen kan patienten få stöd och handledning med att se över sin livsstil. Vid behov kan man erbjuda näringsterapi, gruppbehandling, Programmet för hälsosam bantning, psykoterapi eller läkemedelsbehandling för att hjälpa till med viktkontrollen.

Minst följande laboratorietester kontrolleras årligen:

  • liten blodbild

  • kreatinin

  • kalium och natrium i plasma

  • albumin eller prealbumin

  • D-vitamin

  • vitamin B12

  • ferritin

  • kolesterol

  • blodsocker, HbA1c

Uppdaterad 12.8.2020