Gå till sidans innehåll

Vilken nytta har jag av att använda e-hälsotjänster?

Det som är särskilt trevligt med hälso- och sjukvårdens webbtjänst är att du kan sköta dina hälsoärenden när det passar dig bäst.

E-hälsotjänsterna har fått ett positivt mottagande av medborgare och patienter eftersom de upplevs underlätta vardagsschemat. Hälsofrågorna sköts hemma, på stugan och under resan. Pengar och tid sparas när resandet minskar eftersom man inte behöver åka separat till hälso- och sjukvårdens verksamhetsställe.

Kanske har du redan märkt att den första kontakten med hälso- och sjukvården allt oftare, exempelvis tidsbokningen sker via digitala kanaler. När du i förväg kan förbereda dig i egen takt för den kommande vården i e-hälsotjänsten, går det lättare att besöka sjukhuset. Å andra sidan kan den information som du producerar i förväg för e-hälsotjänsten utnyttjas vid planeringen av vården.

Vi arbetar för att informationen som du fyller i i e-hälsotjänsten ska finnas tillgänglig för all yrkesutbildade personal som behöver den. Då behöver du inte berätta om samma saker för flera olika personer under behandlingen.

Du kan alltid återvända till innehållet i e-hälsotjänsterna. Du behöver alltså inte längre komma ihåg allt som personalen har sagt under besöket på mottagningen. Användningen av e-hälsovårdstjänster kan också minska osäkerheten och eventuella rädslor i anslutning till det egna hälsotillståndet - den information du får produceras av yrkesutbildade personal och är därmed tillförlitlig.

E-hälsovårdstjänsterna medför många fördelar även för samhället och miljön. Folkhälsan främjas av att alla får tillgång till tillförlitlig forskningsinformation. Miljön tackar för att resandet och därmed utsläppen minskar: du kan träffa vårdpersonal på videomottagningen och egenkontrollen av din hälsa förmedlas direkt till vårdteamet. Även antalet utskrivna papper minskar.

Uppdaterad 18.3.2022