Gå till sidans innehåll

Varför och för vem har e-hälsotjänsterna skapats?

E-hälsotjänsterna har utformats så att alla medborgare och patienter kan använda dem så enkelt och tydligt som möjligt.

E-hälsovårdstjänsterna har planerats så att de stöder hälso- och sjukvården vid sidan om den traditionella hälso- och sjukvården, och i bästa fall istället för den.

Många saker kan skötas enkelt och säkert på nätet och därför är e-hälsotjänsterna användbara. Dessutom kan tjänsterna användas var och när som helst med hjälp av en mobil enhet och internet-förbindelse.

E-hälsotjänsterna hjälper till att spara både patientens och vårdpersonalens tid och i bästa fall möjliggör de den lämpligaste vården för patienten. E-hälsotjänsterna är viktiga, eftersom hälso- och sjukvården skall garantera alla en högklassig och säker service.

Hälso- och sjukvården måste också möta de utmaningar som den växande åldrande befolkningen medför under de kommande decennierna. I bästa fall ger e-hälsotjänsterna mer tid för situationer där möten ansikte mot ansikte är till nytta.

E-hälsotjänsterna har alltså skapats för oss alla i olika situationer i livet. Du kan använda social- och hälsovårdens webbtjänster till exempel:

  • för att främja din hälsa och ditt välbefinnande

  • för att få en bättre möjlighet att delta i behandlingen och skötseln av dina ärenden

  • för att hålla kontakt med vårdpersonalen

  • för att snabbt och enkelt komma in i vården

  • för att alltid få service vid behov.

Nya tjänster utvecklas kontinuerligt för medborgarnas behov både i Hälsobyn och på andra håll. Hälsobyn ingick i Finansministeriets spetsprojekt Digitalisering av de offentliga tjänsterna 2015-2019. På detta sätt fokuserade man på att utveckla de offentliga tjänsterna så att de utgår från användarna och de digitala verksamhetssätten förnyades. Digitaliseringen har lyfts fram som ett viktigt tema inom de offentliga tjänsterna och det lönar sig därför att ovillkorligen utnyttja dess potential även inom e-hälsovårdstjänsterna.

Uppdaterad 18.3.2022