Gå till sidans innehåll

Välkommen att använda e-hälsotjänsterna!

Under de senaste åren har digitala webbtjänster även blivit allt vanligare inom hälso- och sjukvården. Patienter och klienter kan sköta sina ärenden utan att köa eller resa till vårdplatsen.

I Finland erbjuds mångsidiga digitala hälso- och sjukvårdstjänster, dvs. e-hälsovårdstjänster. Av någon anledning har dock få finländare tagit del av dessa tjänster även om de underlättar vardagen och gör det smidigare att uträtta ärenden.

Den här guiden är avsedd för alla som är intresserade av Hälsobyn, e-hälsovårdstjänsterna och användningen av dem - oavsett om du är klient inom hälso- och sjukvården, en anhörig till patienten eller en användare som är intresserad av utveckling.v

I guiden hittar du bland annat information om vad digitala hälsotjänster är, vad du behöver för att använda dem och vem de är gjorda för.

Du får information om Hälsobyn, tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster och hur du uträttar ärenden på någon annans vägnar. Du kan också använda sökningen i hälso- och sjukvårdens ordlista och söka svar i listan med vanliga frågor.

I guiden berättas dessutom varför social- och hälsovården erbjuder dessa tjänster och hur du självkan delta i utvecklingen av tjänsterna i Hälsobyn om du vill. Du kan läsa om användarnas erfarenheter av användningen av e-hälsotjänster och du kan testa dina kunskaper i frågesporterna.

Med hjälp av en guide som är tydlig och lämplig för alla vill vi dessutom förbättra finländarnas jämställdhet i det digitala samhället. Om du inte känner till e-hälsotjänsterna hoppas vi att du med hjälp av den här guiden uppmuntras att prova dem.

Välkommen att lära dig digitala färdigheter som är användbara när du använder e-hälsotjänster!

Uppdaterad 18.3.2022