Gå till sidans innehåll

Tillgänglighet

Tillgänglighet gör det lättare för varje användare att använda digitala tjänster.

Tillgänglighet gör det lättare för varje användare att använda digitala tjänster. Med tillgänglighet avses att så många som möjligt kan använda digitala tjänster, liksom även e-hälsovårdstjänster och så enkelt som möjligt. Den erbjuder alla användare lika möjligheter att verka i det digitala samhället. Tillgänglighetsdirektivet skall beaktas i den offentliga hälso- och sjukvårdens webbtjänster.

Tillgänglighet i den digitala miljön liknar således tillgängligheten i vår fysiska omvärld, då man har strävat att göra det så enkelt som möjligt för alla att röra sig.

När de elektroniska tjänsterna är tillgängliga kan användaren fungera smidigt på webbplatserna och i de olika tjänsterna utan hinder för användningen. Det finns också olika hjälpmedel som underlättar användningen av elektroniska tjänster.

I praktiken förbättrar beaktandet av tillgänglighet tjänsternas kvalitet så att tjänsterna blir synligare, hanterbarare, begripligare och funktionssäkrare. Detta gynnar alla användare.

Alla som använder elektroniska tjänster har nytta av tillgängligheten, men i synnerhet de som har till exempel:

  • hörsel- eller synskada

  • förståelse- och inlärningssvårigheter

  • motoriska funktionshinder

  • åldersrelaterade funktionshinder

  • tillfälliga funktionshinder

Då kan även en användare som har någon av de ovan nämnda begränsningarna använda e-hälsotjänsterna på ett smidigt och säkert sätt. Ofta finns det också hjälpmedel som underlättar användningen och som man även kan använda när man uträttar ärenden i Hälsobyn.

Tillgänglighet framkommer både i tjänsternas innehåll, i deras användargränssnitt och i det tekniska genomförandet.

Tack vare de förbättringar som har gjorts i tillgången av tjänsterna i Hälsobyn är det ännu lättare att bläddra i tjänsten på olika sätt, med olika redskap och till exempel i olika miljöer. Vissa saker som ökar tillgängligheten kan observeras av alla användare, medan en del endast visar sig för dem som använder olika hjälpmedel.

Om det är lättare för användaren att bläddra bland tjänsterna till exempel med tangentbordet är bläddrandet naturligt, logiskt och konsekvent. Om användaren har en skärmläsare får han eller hon via skärmläsaren all väsentlig information - även sådan som inte kan läsas som sådan på skärmen, såsom bilder och anvisningar för funktionsknappar.

Dessutom är det visuella utbytet i tjänsterna ännu synligare och mer informativ och i fortsättningen kan bland annat bilder, infografer och videor granskas även i textform: antingen i translittererad eller textad.

I och med tillgängligheten är också innehållet i tjänsterna ännu mer förståeligt och lättläst och kan granskas på många olika sätt och med olika enheter.

Hälsobyn utvecklar ständigt sin tillgänglighet så att alla även i fortsättningen kan använda tjänsterna smidigt och på ett tydligt sätt.

Uppdaterad 18.3.2022