Gå till sidans innehåll

Erfarenheter av användningen av Hälsobyn

Användningen av e-hälsovårdstjänster kan överraska med sin enkelhet även om alla inte först har vågat pröva på dem. Läs om andra användares positiva erfarenheter av användningen av tjänsterna!

Hälsobyn har årligen cirka sex miljoner besök. Tjänsterna har planerats så att de fungerar så bra som möjligt för användarna och tjänsterna utvecklas kontinuerligt utifrån responsen. All slags respons är viktig och till exempel berättar den positiva responsen om var vi redan har lyckats och vad som fungerar bra. Till exempel har i medeltal över 90 procent av dem som använder digitala vårdvägar ansett att informationen i dem är begriplig.

Nedan följer positiv respons från Hälsobyns användare. Vi hoppas att den uppmuntrar även dig att använda Hälsobyn och dess tjänster. Användningen är enkel och tydlig - Hälsobyn går med dig oberoende av tid, var du än befinner dig.

Tack för att man i Hälsobyn har samlat tydliga paket där patienten får mer information om sin sjukdom. Det är bra, eftersom man inte alltid minns eller heller kan fråga den behandlande läkaren om frågor som bekymrar.

Ger ett sakligt intryck, tack för möjligheten att lyssna på sidorna.

Jag studerar hälsovård och i Hälsobyn finns mycket nyttig information som är tydligt tillgänglig.

Hälsobyn är en mycket nyttig och tydlig webbplats: Jag har hittat där stöd och information om såväl psykisk hälsa som viktkontroll. Informationen och anvisningarna har varit utmärkta och begripliga.

Videorna har varit bra och tydliga och det är trevligt att det också finns berättelser om riktiga patienter i Hälsobyn.

Uppgifterna i egenvårdsprogrammen och de digitala vårdvägarna är intressanta och i dem måste man verkligen fundera på saker, vilket gör det lättare att åstadkomma en bestående förändring. Jag rekommenderar också Hälsobyn för mina närstående som jag tror har nytta av en sådan service.

Fungerar bra med dator och mobil. Det här är ett plus på resan!.

Jag har fått bra information om alla frågor från Hälsobyn, både som text och som video!

Uppdaterad 18.3.2022