Gå till sidans innehåll

Då någon annan uträttar ärenden

Vad innebär att uträtta ärenden på någon annans vägnar?

I allmänhet innebär uträttande av ärende på någon annans vägnar att man uträttar ärenden för en annan persons räkning i olika tjänster. Uträttandet av ärenden på någon annans vägnar styrs genom lagstiftning. Inom social- och hälsovårdsbranschen beror uträttandet av ärenden på någon annans vägnar på den tjänst som används och på vems vägnar man uträttar ärenden.

För vem kan jag uträtta ärenden och vad behöver jag?

I e-hälsovårdstjänsterna kan du uträtta ärenden för till exempel ett barn, en äldre person eller en långtidssjuk med stöd av vårdnad, fullmakt eller intressebevakningsbeslut. För att uträtta ärenden åt någon annan behövs en elektronisk fullmakt, dvs. ett officiellt tillstånd av den för vems räkning ärendet uträttas. Den som ger sitt samtycke kan ge sitt tillstånd i Mina Kanta-tjänsten. Då sparas samtycket officiellt i systemen.

I e-hälsotjänsterna säkerställs att det finns tillstånd genom att den som uträttar ärenden på någon annans vägnar loggar in i tjänsten med stark autentisering, såsom mobilcertifikat eller nätbankskoder. Man loggar in i tjänsten med koder tillhörande den som uträttar ärenden på någon annans vägnar och i samband med inloggningen väljer man i tjänsten för vems räkning man uträttar ärenden.

I Hälsobyn kan du endast uträtta ärenden för en minderårig. På andra ställen än i Hälsobyn kan du beroende på servicen uträtta ärenden till exempel för en äldre person eller en långtidssjuk person. För att uträtta ärenden på någon annans vägnar behöver man stark autentisering, dvs. nätbankskoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort, så att man kan försäkra sig om vem som uträttar ärenden och för vem. Ett barn behöver dock inte ha nätbankskoder.

Kan en minderårig förbjuda uträttande av ärenden på någon annans vägnar?

I Hälsobyns tjänster kan vårdnadshavaren alltid uträtta ärenden för en person under 12 år. Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt att patienter över 12 år i fortsättningen måste ge sitt samtycke till att uträtta ärenden för dem, så de också kan förbjuda uträttande av ärenden på någon annans vägnar om de så önskar. Man kan alltid be den vårdande yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården om råd och hjälp.

Uppdaterad 18.3.2022