Hälsobyns symtomnavigatorer

Med hjälp av Hälsobyns symtomnavigatorer kan du kartlägga symtomen och utreda behovet av eventuella fortsatta åtgärder. Symtomnavigatorerna ersätter inte en läkardiagnos.

Anvisningar för sökfunktionen: Du kan använda sökfunktionen genom att antingen söka i en färdig alfabetisk lista över olika ämnen i sökfunktionen eller genom att skriva 1–2 nyckelord i sökfältet. Om du vill kan du skriva ut sökresultatet genom att klicka på knappen Skriv ut i anslutning till sökresultatet.

Uppdaterad   

Kyllä