Vanliga frågor

Har du funderat över användningen av e-hälsovårdstjänster, men du behöver ännu mer information om hur de tjänster du använder fungerar. På webbplatsen finns svar på frågor och bekymmer om e-hälsotjänsterna. 

  
 

Uppdaterad  18.3.2022

Kyllä