Vad är e-hälsovårdstjänster?

Har du använt nätbanktjänster eller beställt skattekort på nätet? E-hälsovårdstjänsterna är i princip samma sak men för frågor i anknytning till hälso- och sjukvården.

 
 

E-hälsotjänsterna är mångsidiga digitala tjänster inom hälso- och sjukvården. För att använda dem behövs endast dator, mobiltelefon eller surfplatta samt internetuppkoppling.

e-hälsotjänster: E-tjänster inom hälso- och sjukvård, Hälsovård på distans och egenvård, Pålitlig information om hälsa.Om du behöver logga in i den tjänst du använder ska du dessutom ha ett mobilcertifikat, nätbankskoder eller ett elektroniskt identitetskort för stark autentisering för att säkerställa att just du loggar in i tjänsten.

Man kan tänka sig att e-hälsotjänsterna skapas till exempel enligt bilden. Som användare av e-hälsovårdstjänster kan du alltså utnyttja hälsovårdens e-tjänster, få vård på distans och genomföra egenvård samt läsa tillförlitlig information om hälsa och sjukdomar. Hälsobyn erbjuder å sin sida alla dessa delområden inom e-hälsotjänsterna.

Uppdaterad  18.3.2022

Kyllä