Frågesport om e-hälsovårdstjänster - testa dina kunskaper!

Testa i en lekfull frågesport hur väl du känner till e-hälsotjänsterna och hur de ska användas!

Dina poäng: 0

Välkommen att testa dina kunskaper om e-hälsovårdstjänster i vår lekfulla frågesport! Testet innehåller 10 frågor om e-hälsovårdstjänster och deras användning. Informationen och resultaten från frågesporten sparas inte någonstans, utan syns endast för dig. 

Tips
Ta bort två

Du svarade:
Rätt svar:
Dina poäng: 0

Spelet är slut!

Du fick 0 poäng. Du är text!

Dina resultat
Börja
Fortsätt

Uppdaterad   

Kyllä