Chattar och botar i Hälsobyn

I Hälsobyn finns avgiftsfria chattar och botar som fungerar som stöd för både medborgare och yrkespersonal. I chatten kan du fråga hälso- och sjukvårdspersonal om råd. Botarna ger handledning i frågor om till exempel ankomsten till sjukhuset.

Anvisningar för sökfunktionen: Du kan använda sökfunktionen genom att antingen söka i en färdig alfabetisk lista över olika ämnen i sökfunktionen eller genom att skriva 1–2 nyckelord i sökfältet. Om du vill kan du skriva ut sökresultatet genom att klicka på knappen Skriv ut i anslutning till sökresultatet.

Uppdaterad   

Kyllä