LaskuHiilari

 
 

LaskuHiilari är ett verktyg för inlärning avsett för personer i alla åldrar med diabetes och andra som är intresserade av ämnet. Målet är att man ska lära sig att identifiera kolhydratkällor och -innehåll och bedöma insulindoser vid måltider som man själv har sammanställt. För hälso- och sjukvårdspersonal erbjuder appen ett sätt att lära sig och repetera delområdena i vårdhandledning vid diabetes på ett nytt och uppfriskande sätt.

LaskuHiilari är ingen medicinteknisk produkt och den ger inga personliga medicinska anvisningar eller anvisningar om vården.

Hälsobyn.fi är inte medicinskt ansvarigt för användningen av appen, utan appens användare ansvarar själv för användningen. Om användaren behöver individuell handledning eller information ska han eller hon kontakta sin behandlande enhet.

Om du vill hjälpa till med vidareutvecklingen av appen eller på annat sätt ge respons, kan du göra det via responsblanketten.

Obs! Appen finns endast på finska.

Öppna LaskuHiilari

Uppdaterad  18.3.2022

Kyllä