Hälsobyns dagbok

Dagboksappen är avsedd för inmatning och överföring av information, dvs. appen i sig gör inte beräkningar, grafik eller ger larm. De värden som matas in i appen sparas på den digitala vårdvägen, där även den person som vårdar patienten ser dem. På den digitala vårdvägen följs vården alltid upp av en yrkesutbildad person.

Hälsobyns dagbok kan laddas ner i appbutiken till både Android- och IOS-enheter. Vid den första användningen loggar man in i appen med stark autentisering antingen med bankkoder eller mobilcertifikat. Därefter skapar användaren en fyrsiffrig PIN-kod för fortsatt användning av appen.

Obs! Appen finns endast på finska.

Edellinen sivu Seuraava sivu

Uppdaterad  18.3.2022

Kyllä