​​​​​​HälsobynPRO​

​​​​​​​​​HälsobynPRO är en avgiftsfri serviceportal för social- och hälsovårdspersonal. Tjänsten​ kompletterar vårdpersonalens kompetens och uppmuntrar till att utnyttja nya tillvägagångssätt i det egna arbetet. 

Tjänsten finns endast på finska. Läs mer på tjänstens finskspråkiga sida. 

​Läs mer på tjänstens finskspråkiga sida >