HälsobynPRO är en serviceportal för social- och hälsovårdspersonal. HälsobyPRO kompletterar vårdpersonalens kompetens och uppmuntrar till att utnyttja nya tillvägagångssätt i det egna arbetet.

Tjänsten kan nås antingen med organisationsnumren för samtliga universitetssjukvårdsdistrikt, Päijät-Häme välfärdssamkommun eller Lapplands sjukvårdsdistrikt eller med social- och hälsovårdens certifikatkort.

Tjänsten finns endast på finska. Läs mer på tjänstens finskspråkiga sida.

Läs mer på tjänstens finskspråkiga sida