HälsobynPRO är en tjänsteportal för social och hälso​vårdpersonal. HälsobynPRO kom​pletterar professionell kompetens och uppmuntrar användningen av nya aktiviteter och verktyg i deras eget arbete. 

Tjänsten finns endast på finska.

Läs mer om HälsobynPRO från den finska sidan