Forskningspraxis och -tillstånd

I forskningspraxis följs de egna anvisningarna och besluten från respektive universitet och sjukvårdsdistrikt. Forskaren behöver forskningstillstånd och organisationen ska utse en kontaktperson.

 

Kyllä

Uppdaterad  21.3.2023