Gå till sidans innehåll

Mottagningspraxis på vuxensidan vid sällsynta sjukdomar

Behandling och undersökningar av sällsynta sjukdomar på vuxensidan organiseras ofta på ett annat sätt än inom barnsjukvården

  • Frekvensen av uppföljningar och mottagningstidernas längd varierar mellan individer, men också mellan kliniker och sjukhus.

  • Se till att du deltar i alla överenskomna undersökningar före mottagningen. En stor del av undersökningarna görs innan mottagningsbesöket.

  • Kom i tid till mottagningen.

  • Ta reda på vilket telefonnummer på mottagningen du ska ringa om du har frågor eller om du behöver ändra din mottagningstid.

  • En avgift uppbärs för en tid som inte avbokats.

  • Omsättningen av läkare kan vara högre inom vuxnas sjukvård än på barnsidan.

  • För vuxna kan uppföljningen och behandlingen även av sällsynta sjukdomar ske på ett centralsjukhus eller inom primärvården.

  • Du kan se dina recept på Omakanta.fi genom att identifiera dig med ett mobilcertifikat eller dina nätbankskoder. På Mina Kanta-sidorna ser du dina recept, anteckningar som är förknippade med din vård och utlåtanden från laboratorie- och röntgenundersökningar.

  • Ta med dig en uppdaterad läkemedelslista och eventuella andra blanketter för hemuppföljning till mottagningen. Du kan skriva ut läkemedelslistan från Omakanta.fi och korrigera eventuella brister eller fel i utskriften. Be din läkare göra korrigeringarna i datasystemet.

  • Var beredd att berätta om ditt hälsotillstånd och dina symtom för läkaren.

Ibland är det svårt att på mottagningen komma ihåg att berätta om alla saker som påverkar hur du mår. Du kan skriva ner saker på en minneslista i telefonen eller på papper. Fundera på om ditt tillstånd har förändrats, om du har fått nya symtom eller om de har ökat/förändrats – det är viktigt att berätta detta för vårdpersonalen. Och vad vill du fråga läkaren? Eller vad vill du diskutera? Skriv även upp de sakerna.

Förvara dina recept, undersökningsresultat och vårdjournaler i en mapp. Du kan ta med dig mappen till mottagningen.

Uppdaterad 22.4.2022