Gå till sidans innehåll

Information inför övergången till vuxensidan vid sällsynta sjukdomar

För att en ung person med en sällsynt sjukdom ska kunna övergå till vuxensidan krävs en remiss som görs av läkaren på barnsidan och skickas till den framtida vårdenheten.

När övergången planeras, fråga vårdpersonalen var vården på vuxensidan kommer att äga rum. Tiden till den första mottagningen på vuxensidan skickas hem till dig..

  • Om du inte får en kallelse till mottagningen ska du kontakta din planerade vårdenhet.

  • Om ärendet inte klarnar den vägen ska du kontakta den enhet som vårdade dig i ungdomen.

  • Om ditt tillstånd förändras på ett oroväckande sätt eller om ditt recept utgår innan du har fått en tid hos en vuxenläkare, kontakta enheten på barnsidan som vårdade dig. Personalen där berättar hur du ska gå till väga.

Vårdenheten på vuxen- och barnsidan har ofta en gemensam elektronisk patientjournal, vilket gör att informationen är lätt tillgänglig för båda.

  • Om det inte finns någon gemensam elektronisk patientjournal skickar vårdenheten på barnsidan den nödvändiga informationen till vuxensidan tillsammans med remissen.

  • Vid behov ber vårdenheten på vuxensidan barnsidan om tilläggsinformation.

  • Allt du behöver göra för att överföra uppgifter mellan vårdenheterna är att ge ditt samtycke.

Patientjournaler från barndomen kommer att finnas kvar på det centralsjukhus som vårdade dig. Om du behöver information senare kan du kontakta arkivet på sjukhuset i fråga.

Uppdaterad 22.4.2022