Gå till sidans innehåll

Följ läkemedelsbehandlingen av din sällsynta sjukdom planenligt

Du får den bästa informationen om läkemedelsbehandlingen av din sällsynta sjukdom från personalen som vårdar dig. Lita på den information som de ger dig.

Genomför läkemedelsbehandlingen noggrant och följ givna instruktioner. Tveka inte att fråga om du inte förstår läkemedelsbehandlingen och anvisningarna i samband med den.

Om du känner att du behöver ändra din medicinering ska du först kontakta din behandlande läkare. Det krävs alltid en ordination från en läkare för att ändra medicineringen.

Viktigt att komma ihåg om läkemedel

  • Håll din läkemedelslista uppdaterad och ta den med dig till mottagningen (på papper eller i telefonens minne). Du kan skriva ut den från Mina Kanta-sidorna. Om du märker att det finns brister i listan ska du be vårdpersonalen att uppdatera den.

  • Läkemedel har ofta olika generiska preparat med andra namn och det är därför bra att känna till namnen på de läkemedel du tar.

  • Om en annan läkare skriver ut läkemedel till dig ska du se till att hen känner till dina nuvarande läkemedel genom att visa din läkemedelslista (e-recept underlättar informationsutbytet).

  • Börja inte använda naturprodukter eller kosttillskott på egen hand. Prata först med din behandlande läkare.

  • Kom ihåg dina eventuella läkemedelsallergier.

  • För eventuell ytterligare läkemedelsersättning behöver du ett giltigt B-utlåtande. Utlåtandet skrivs av din behandlande läkare.

  • Fråga vårdpersonalen om du bör undvika energidrycker. De innehåller bland annat mycket koffein och kan orsaka sömnstörningar och hjärtrytmrubbningar.

  • Alkohol påverkar blodsockerbalansen och ämnesomsättningen av många läkemedel. Alkohol är en festdryck som bör konsumeras sällan och med gott omdöme. Vid många sjukdomar ska man absolut undvika berusning och baksmälla. Till exempel ökar bakfylla särskilt risken för hjärtrytmrubbningar.

  • Kom ihåg alla livsstilsråd som kan vara kopplade till din medicinering. Till exempel är grapefrukter och grapefruktjuice förbjudna för personer som tar Marevan® (warfarin).

  • I Hälsobyns Läkemedelshus hittar du rikligt med information och vägledning om korrekt användning av läkemedel och problemsituationer.

Uppdaterad 22.4.2022