Gå till sidans innehåll

Stigen för en person med typ 2 diabetes

Stigen för typ 2 diabetes samlas information om typ 2 diabetes och verktyg för att leva med diabetes.

Stigen för välbefinnande för personer med typ 2 diabetes ger information om diabetes samt olika delområden inom egenvården som påverkar ditt välbefinnande. Du hittar också tips för att stödja din egenvård och för en bra vardag med typ 2 diabetes.

Du kan gå igenom hela stigen på en gång eller bara bekanta dig med de delområden inom egenvården som är relevanta för dig. Samtidigt kan du reflektera över din egen situation och fundera över vad som är viktigt och aktuellt för dig just nu. Stigen är på finska.

Uppdaterad 8.11.2023