Gå till sidans innehåll

Diabetesförbundets evenemang och läger

Vädra dina kunskaper och pigga upp vardagen! Diabetesföreningarna och Diabetesförbundet ordnar evenemang och läger på olika ställen i Finland. En stor del av dessa är öppna för alla.

Evenemang

Diabetesföreningarnas evenemang omfattar föreläsningar, utflykter, resor och exempelvis sammankomster späckade med glada aktiviteter för familjeklubbarna.

De föreläsningar som ges av experter, till exempel läkare, är vanligtvis avgiftsfria och öppna för alla. Deltagande i evenemang kan också vara gratis eller också är avgiften lägre för föreningsmedlemmarna än för andra.

Även Diabetesförbundet ordnar evenemang på olika ställen i Finland. De flesta av förbundets evenemang är avsedda för diabetesföreningarnas medlemmar och deras familjer. Till exempel evenemangen för hela familjen inkluderar separata program för både barn och vuxna – och medarbetare från Diabetesförbundet är alltid närvarande.

Var modig och delta! Sök evenemang som ordnas nära dig i Diabetesförbundets evenemangskalender (på finska) eller fråga direkt hos den lokala diabetesföreningen.

Läger

Diabetesförbundets och diabetesföreningarnas läger är avsedda främst för familjer med barn som lider av diabetes och för unga i högstadieåldern. Ofta är förutsättningen för att delta i läger att åtminstone en familjemedlem hör till Diabetesförbundet.

Läger ordnas på olika ställen i Finland, huvudsakligen på sommaren. Information om nästan alla kommande läger och anmälningsanvisningar för lägren finns i Diabetesförbundets evenemangskalender (på finska).

Uppdaterad 8.11.2023