Gå till sidans innehåll

Var kan du få kamratstöd?

Ibland kan bara en annan person i samma situation förstå hur sjukdomen känns eller vad det är man oroar sig över. Kamratstöd är stöd som baserar sig på erfarenhet.

Vill du dela med dig av dina erfarenheter och tankar till andra med diabetes? Saknar du någon i din närhet som förstår vilka bekymmer och utmaningar det medför att få en livslång sjukdom?

Kamratstöd handlar om att berätta och lyssna – stöd som baserar sig på erfarenhet. Också närstående till personer med diabetes – t.ex. förälder eller partner – kan behöva eller ge kamratstöd.

Kanaler för att ta emot och dela kamratstöd finns till exempel i Diabetesförbundets och diabetesföreningarnas verksamhet, evenemang, webbplatser samt olika kurser, antingen ansikte mot ansikte eller på nätet.

Diabetesförbundet, FPA och många rehabiliteringsinstitutioner samt det egna vårdstället organiserar anpassningskurser för diabetiker. Under kursen får du vid sidan om kamratstöd ett bra informationspaket om aktuell behandling av diabetes och verktyg för egenvård.

Många lokal diabetesföreningar har utbildade kamratstödspersoner och kamratstödsgrupper. Det finns grupper för olika åldrar och särskilda grupper till exempel för personer med typ 1 och typ 2 diabetes. Familjeklubbarna är främst avsedda för familjer med barn under 12 år som har diabetes.

Du får information om kamratstödspersoner och kamratstödsgrupper antingen genom att fråga direkt av en diabetesförening på en ort nära dig eller skicka dina frågor per e-post till Diabetesförbundet på adressen diabetes@vertaistuki.fi.

Vill du hellre tala om diabetes och de tankar den väcker per telefon med en frivillig vid diabetesföreningen? Du får kontakt med stödpersoner i samma livssituation som är utbildade att ge kamratstöd per telefon genom att ringa Diabetesförbundets telefonrådgivning. En diabetessköterska svarar på rådgivningssamtalen och förmedlar ditt önskemål om kamratstödssamtal vidare.

Diabetesförbundets webbstöd sammanför personer i olika åldrar och i olika livssituationer med diabetes och deras närstående.

De finns flera grupper på Facebook för diabetes. Det finns grupper bland annat för föräldrar med barn med diabetes, ungdomar, personer med typ 1 och typ 2 diabetes, LADA-grupp, MODY-grupp, Libre-grupp, en grupp för graviditetsdiabetes samt en närståendegrupp. Vissa av grupperna har grundats av Diabetesförbundet.

Att ta hand om sina egna resurser och sin diabetes kräver ibland en paus från vardagsrutinerna. Andra personer i samma livssituation kan ge dig även ny vägledning och råd för vardagen.

Diabetesförbundet ordnar kurser i Tammerfors och på olika håll i Finland. Programmet som genomförs av yrkespersoner inom diabetesvård erbjuder mångsidiga möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna: till exempel familjekurserna har eget program för såväl föräldrar, barn som syskon.

Längden på kurserna varierar allt från tvådagars veckoslutskurser till längre perioder. En del av kurserna är avgiftsfria för deltagarna, en del har en självrisk och en del betalas av det egna vårdstället.

FPA anordnar också anpassningskurser för olika målgrupper vid flera rehabiliteringsinstitutioner runtom i Finland.

Uppdaterad 8.11.2023