Gå till sidans innehåll

Kamratstöd för personer i olika åldrar

Diabetesförbundets och diabetesföreningarnas tjänster och evenemang erbjuder kamratstöd samt en möjlighet till erfarenhetsutbyte med personer i samma situation.

Vill du träffa andra personer med diabetes och närstående helst i samband med en av dina favoritaktiviteter? Diabetesföreningar runtom i Finland anordnar evenemang och aktiviteter, såsom föreläsningar, utflykter, resor och till exempel möten med familjeklubbar.

Många av föreningarnas evenemang är öppna för alla; du kan alltså delta även om du inte är medlem i en diabetesförening.

Diabetesförbundet anordnar också evenemang. De är öppna för medlemmar i diabetesföreningar och deras familjer. Till exempel har evenemang för hela familjen ett eget program för såväl barn som vuxna – med personal från Diabetesförbundet alltid på plats. Diabetesföreningarna informerar om sina evenemang i sina medlemsbrev, webbplatser och till exempel i lokala tidningars evenemangsspalter. Vissa lokala evenemang finns också i Diabetesförbundets evenemangskalender.

En fri helg hemifrån tillsammans med personer i samma ålder kanske inte är en okomplicerad sak för ett barn eller en ung person med diabetes. De läger som organiseras av Diabetesförbundet och diabetesföreningar utlovar handledd samvaro och roliga aktiviteter i en grupp där diabetes är en bekant sak för alla deltagare.

Lägren är oftast avsedda för familjer till barn med diabetes och för personer med diabetes i högstadieåldern. Lägren har ofta ett tema, till exempel fysisk aktivitet.

Läger ordnas på olika håll i Finland i regel på sommaren och de flesta är veckoslutsläger. På lägren deltar alltid vuxna som är insatta i behandlingen av diabetes.

Information och anvisningar för anmälan för nästan alla läger finns i Diabetesförbundets evenemangskalender (på finska).

Saknar ditt barn med diabetes en vän i samma ålder? Vill du själv utbyta tankar med föräldrar till andra diabetesfamiljer? I diabetesföreningarnas familjeklubbar deltar främst familjer med barn under 12 år med diabetes. Klubbmötena har ofta planerats så att föräldrarna och barnet har eget program.

Vissa diabetesföreningar har även kamratstödgrupper för mor- och farföräldrar till barn med diabetes.

Mer information om klubbarna och deras verksamhet får du från Diabetesförbundet eller genom att fråga direkt din egen diabetesförening.

När en ung person med diabetes behöver en kompis med samma erfarenheter är Ykkösklubi ett alternativ. Klubben riktar sig till 14–17-åriga ungdomar med typ 1 diabetes och omfattar gruppaktiviteter som utvecklats och planerats av ungdomarna själva. Aktiviteten ordnas på vårdställen.

Uppdaterad 8.11.2023