Gå till sidans innehåll

Rehabilitering

Rehabilitering förbättrar den rehabiliterade personens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga, välbefinnande, deltagande och sysselsättning. Den stöder ett självständigt liv och välbefinnande.

Rehabiliteringen stärker patientens resurser, funktionsförmåga och känsla av kontroll och påverkar de vardagliga aktiviteterna. Rehabiliteringen kan stödjas av hjälpmedel för att underlätta studier eller arbete. Rehabiliteringskurser stöder patienter och deras familjer i många olika livssituationer.

Uppdaterad 24.5.2019