Gå till sidans innehåll

Människans cirkulationsorgan

Blodet rengör vävnaderna och förser dem med livsviktigt syre. Detta möjliggörs av cirkulationsorganen där hjärtat, artärerna, kapillärerna och venerna samarbetar.

På bilden har det syrsatta artärblodet som flödar bort från hjärtat röd färg och det syrefattiga blodet som flödar till hjärtat blå färg.

Blodomloppet består av följande organ:

Hjärtat är ett ihåligt organ med muskelväggar som genomströmmas av blodet som passerar i kroppen. Det syrsatta blodet transporteras ut i kroppen längs artärerna och det syrefattiga blodet återvänder till hjärtat längs venerna. Hjärtat pumpar blodet som syresatts i lungorna ut igen för ett nytt varv.

Läs mer on hjärtats anatomi

Artärerna är blodkärl som transporterar blod från hjärtat mot kroppen och gör det möjligt för vävnaderna och organen att fungera genom att försörja dem med viktigt syrsatt blod i blodcirkulationen.

Huvudartären från hjärtat är aorta. Stigande aorta förgrenar sig till båda armarna och huvudet. Aorta går i en båge ner mot bålen och underkroppen och förgrenar sig med artärer till de inre organen som till exempel tarmen och njurarna. Några centimeter efter artärförgreningarna till njurarna förgrenar sig aorta i höftartärerna. Höftartärerna transporterar blod till benen.

När artärerna har förgrenat sig till allt mindre kärl bildar de till sist ett kapillärnät. Kapillärerna finns så tätt som varje på millimeter i vävnaderna. Utbytet av syre och näringsämnen mellan vävnaderna och blodet till koldioxid och slaggprodukter sker i kapillärerna.

När kapillärerna ska transportera koldioxid och slaggprodukter förenar de sig gradvis till större blodkärl. Dessa blodkärl kallas vener. Eftersom det inte finns något tryck i dem är kärlen slappa och blodetflödet är långsammare än i artärerna.

Vadmuskelpumpen och venklaffarna hjälper blodet att passera mot hjärtat i venerna. Vadmuskelfunktionen pressar blodet uppåt mot bålen. Klaffarna hindrar blodet att flöda neråt. Om klaffarna skadas och blodet flödar tillbaka neråt börjar venen bukta ut och då uppstår åderbråck.

Venerna benämns liksom artärerna enligt läge. Lårvenerna förenar sig till höftvener, höftvenerna bildar nedre hålvenen som återför blodet som transporteras av venerna till hjärtat.

Läs mer om åderbråck.

Uppdaterad 17.10.2018