Gå till sidans innehåll

Sockerbalans

Det är bra att se till att sömnen blir tillräcklig eftersom trötthet förvirrar sockerbalansen och ökar lusten att småäta.

Olika ätt att hantera småätande och matrytm hittar du på Hälsovikthuset.

Även att ta hand om sig själv på andra sätt, t.ex. hantera stress och stresskänsla, påverkar ätandet. Du kan ha hjälp av Mindfullness-övningar mot detta.

Stress och stresskänsla kan även hanteras med regelbunden motion.

Regelbunden motion gör dig piggare och höjer humöret. När konditionen ökar orkar man mer och får bättre livskvalitet. Motion har också direkta hälsofördelar eftersom den förbättrar sockeromsättningen och blodfettvärdena.

Även om målet med en motionsökning inte är viktkontroll, ökar motionen muskelmassan minskar fettandelen. Detta förbättrar kroppens insulinkänslighet och sockeromsättningen. Dessutom minskar motion risken för att blodet koagulerar och sänker också blodtrycket.

Rökning ökar effekterna av förändringar i sockerbalansen på kroppen. Därför är det ytterst viktig för personer med sockersjuka (diabetes) att inte röka.

Diabetes, vuxen typ

Vid sockersjuka hos vuxna, typ 2-diabetes, producerar bukspottköteln insulin. Insulinet har dock dålig effekt eller för liten utsöndring i förhållande till kroppens behov.

Efter att överbelastad ha kämpat med insulinproduktionen i åratal kan bukspottkörteln till slut bli utmattad och sluta producera insulin helt. Eftersom fenomenet utvecklas långsamt är personer med typ 2-diabetes symtomfria under lång tid. Symtomen kan också vara mycket diffusa som till exempel diffus trötthet, humörsvängningar, synförändringar eller värk.

Diabetes är en artärsjukdom. Med artärsjukdom avses att blodflödet i artärerna minskar eller hindras på grund av förträngning eller propp.

Minskat blodflöde hämmar syretillförseln till organ som är beroende av blodcirkulationen Bristande syretillförsel orsakar i sin tur symtom som fönstertittarsjuka, ansträngningsutlöst smärta i vaderna.

Vid ansträngning kan det av samma orsak uppkomma bröstsmärtor som tecken på syrebrist i hjärtat. Syrebrist förändrar också hjärnans, njurarnas, ögonbottnarnas (synförmåga) och nervsystemets funktion.

Hur man kan förebygga typ 2-diabetes

Eftersom övervikt spelar en avgörande roll vid uppkomsten av typ 2-diabetes kan uppkomsten även påverkas med levnadsvanor. Tips för egenvård finns på Hälsovikthuset.

Andra betydelsefulla sätt att ingripa och förebygga sockersjuka och dess komplikationer är tillräcklig motion, hälsosam kost och rökfrihet.

Vid behandling av typ 2-diabetes bör man vid sidan av blodsockerbalansen tänka på att behandla blodtrycket, kolesterolvärdena och blodkoagulationsfaktorerna.

Uppdaterad 4.11.2019