Gå till sidans innehåll

Hjälp av aspirin

Aspirin lugnar ner aktiviteten i blodkärlens inre hinna och detta är gynnsamt för artärernas funktion.

Acetylsalicylsyra, eller aspirin (Primaspan/Disperin), hämmar blodplättarnas aktivitet och minskar därmed blodkoagulationen. Om läkaren har ordinerat dig något av ovanstående läkemedel ska du fortsätta att använda det tills du får annan ordination.

Uppdaterad 27.6.2017