Gå till sidans innehåll

Vad beror bukaortaaneurysm på?

Det har konstaterats att ärftliga faktorer delvis har ett samband med uppkomsten av bukaortaaneurysm. Någon exakt orsak är inte känd.

Den klart mest väsentliga riskfaktorn för utveckling av aneurysm är rökning. Rökande personer har konstaterats ha en mer än sexfaldig risk att utveckla bukaortaaneurysm. Denna risk är större än den risk rökning medför att utveckla kransartärsjukdom eller cirkulationsstörningar i hjärnan.

Dessutom växer även aneurysmen hos rökande personer snabbare och brister lättare än hos dem som redan har slutat röka. Det tar lång tid för ett aneurysm att utvecklas. Aneurysmen är relativt sällsynta hos personer under 65 år. Kvinnor har klart mer sällan bukaorttaaneurysm än män och de förekommer i högre ålder.

Aneurysm kan även förekomma i andra artärer som till exempel bröstaorta, bäckenartärerna och knävecksartärerna. Personer som har aneurysm i de ovannnämda blodkärlen har en större risk för bukaorttaaneurysm. Aneurysm i hjärnartärerna har inte lika tydligt samband med bukaortaaneurysm.

Uppdaterad 11.7.2017