Gå till sidans innehåll

Åderbråck och blodproppsrisk

Många är rädda att åderbråck ska öka benägenheten för blodproppar i lungorna och därmed eventuellt för bestående skada och till och med dödsfall.

Vanligare orsaker till att blodkoagel bildas än åderbråck är rökning, övervikt, användning av östrogenpreparat och långvarig orörlighet, till exempel på flygresor.

Behandling av åderbråck avlägsnar inte risken för blodproppar i lungorna helt, framför allt inte om patienten har de ovanstående riskfaktorerna.

Du kan läsa mer om benägenheten att få blodpropp.

Åderbråck och tromboflebit

Eftersom blodet cirkulerar långsamt i åderbråck kan det ibland koagulera. Ett sådant koagel uppkommer mest sannolikt om patienten har de ovanstående riskfaktorerna som övervikt och rökning.

Om blodet får koagulera börjar åderbråcket göra ont och huden blir hård och rodnande. Detta kallas tromboflebit (inflammation och blodpropp i en ytlig ven). Det är oftast tillräckligt att behandla tromboflebit med inflammationshämmande och smärtstillande läkemedel och kompressionsstrumpa.

Om tromboflebiten är omfattande behövs blodförtunnande läkemedel. Syftet med blodförtunnande läkemedel är att få koaglet att upplösas snabbare och förhindra att inflammationen sprider sig till det djupa vensystemet.

Eftersom tromboflebit inte är bakterieorsakad påskyndar antibiotika inte läkningen.

Blodförtunnande läkemedel vid behandling av ytlig tromboflebit/ytlig propp

Blodet flyter långsamt i åderbråcken och det kan leda till att blodet koagulerar inuti ett bråck. Då börjar det göra ont i åderbråcket och det blir hårt. Många, enskilda omständigheter medverkar till lokal koagulation i ett åderbråck. Dessa är bl.a. kroppsbyggnad, grundsjukdomar, fysisk aktivitet, vissa läkemedel och rökning.

Om en ytlig tromboflebit/ytlig propp är stor kan koaglet lösas upp snabbare med blodförtunnande läkemedel. Blodförtunnande läkemedel kan även minska risken för att en ytlig propp förvärras och är därför till nytta för vissa personer. Hälso- och sjukvårdspersonal bedömer behovet av blodförtunnande läkemedel individuellt vid behandling av ytliga proppar.

Läs mer om när det är dags att söka vård.

Uppdaterad 16.11.2017