Gå till sidans innehåll

Symtom efter åderbråcksbehandling

På denna sida hittar du information både om vanliga symtom efter åderbråcksingrepp och om mer sällsynta och allvarliga symtom som kräver fortsatt behandling.

Normala symtom efter ett åderbråcksingrepp

  • Omedelbart efter ingreppet kan det sippra lite vävnadsvätska och blod från såren, men blödningen upphör vanligtvis under operationsdagen.

  • Runt det behandlade blodkärlet kan det förekomma rodnad och ömhet de första veckorna efter ingreppet, särskilt om den behandlade venen är stor och ligger nära huden.

  • Rodnaden och den inflammatoriska reaktionen kan även leda till att huden mörknar. Denna brunaktiga missfärgning försvinner under de följande månaderna men kan ses som en lätt, lokal brunfärgning upp till ett år efter ingreppet.

De små blåmärkena och blodutgjutningarna i det behandlade området försvinner vanligtvis inom några veckor. Det samlas mycket sällan större blodutgjutningar under huden.

Beroende på hur svåra åderbråck det handlar om kan svullnaden kvarstå från en vecka till flera månader.

De skadade ytliga nerverna kan leda till parestesi (abnorm känselförnimmelse) i extremiteten.

Symtom som kräver behandling

Kirurgiska åderbråcksingrepp medför alltid en risk för efterverkningar men allvarliga komplikationer är mycket sällsynta.

Det är bra att ta följande symtom på allvar och söka läkarvård:

  • Sårinflammation är möjlig. Symtomen är rodnad, smärta och värme i det behandlade området.

  • Rodnad, smärta och värme i huden orsakas även av tromboflebit i en ytlig ven. Symtomen på djup ventrombos som är mycket sällsynt är bl.a. plötslig djup smärta i benet och kraftig svullnad.

  • Akut andfåddhet, bröstsmärta eller en kombination av dessa efter ingreppet kan tyda på blodpropp i lungorna som är mycket sällsynt.

Om du har något av de ovanstående symtomen ber vi dig ta kontakt direkt med den behandlande enheten eller utanför tjänstetid med jourhavande sjukhus.

Uppdaterad 26.6.2017