Gå till sidans innehåll

Effektiva behandlingar av åderbråck

Behandlingsformerna är värmekateterbehandling, skumbehandling, mekanokemisk behandling, operationsbehandling och borttagning av lokala åderbråck. Efter åderbråcksingrepp som görs på sjukhus skrivs man ut redan samma dag.

Behandlingarna av åderbråck utförs antingen i operationssal eller på mottagning, dock inte vid det första besöket. I båda fallen skrivs man ut från sjukhuset redan samma dag.

Ingreppen görs i regel i lokalbedövning och vid behov får du lugnande läkemedel. I operationssal kan ingreppet även göras i narkos eller ryggmärgsbedövning och då är hela underkroppen bedövad men du är vaken.

När ingreppet görs vid ett mottagningsbesök på sjukhus kan man åka hem 1–2 timmar efter ingreppet. Efter ett ingrepp på dagkirurgisk enhet (operationssal) måste man vid utskrivningen ha en vuxen följeslagare och observationstiden kan vara litet längre. Utskrivning sker i regel samma dag.

Det är inte säkert att kosmetiska olägenheter av åderbråcken kan avlägsnas med behandlingarna. Det primära syftet med dem är att behandla smärta eller förebygga sår.

Läkaren väljer med hjälp av ultraljudsundersökning den behandling som passar bäst just för dig.

Läs om olika behandlingsformer:

 • Värmebehandling bygger på laserteknik och görs antingen på mottagning eller i operationssal.

 • Ingreppet utförs i lokalbedövning och tar 30–60 minuter.

 • Behandlingsresultatet uppkommer genom att venen krymper och täpps igen. Däremot flyter blodet tillbaka till hjärtat längs en frisk ven.

 • Efter ingreppet får man börja röra på sig genast och sjukskrivningstiden är 1–5 dagar.

 • Värmebehandlingar medför vanligen aningen symtom efteråt, till exempel ömhet och blåmärken i den behandlade venen.

Vid värmebehandling insätts i venen en kateter (ett böjligt rör) med värmelaser som behandlar åderbråcket.

 • Skumbehandling (skleroterapi) görs på sjukhuspoliklinik.

 • Ingreppet kräver ingen bedövning och tar cirka 15–30 minuter.

 • Behandlingsresultatet uppkommer genom att skum som injiceras i venen orsakar en kemisk reaktion.

 • Efter ingreppet får du genast börja röra på dig och sjukskrivning behövs sällan.

 • De vanligaste biverkningarna av skumbehandling är mörkfärgning av det behandlade område och koagel och inflammationer ide behandlade venerna.

 • Med avlägsnande av lokala åderbråck avses avlägsnande av skadade sidogrenar till ett åderbråck.

 • Lokala åderbråck kan avlägsnas i samband med värmebehandling eller operationsbehandling.

 • Ingreppet tar 15–30 minuter och görs i lokalbedövning.

 • Sjukskrivningstiden är i regel 1–2 dagar.

 • De vanligaste biverkningarna är blodutgjutningar och skador i ytliga känselnerver.

På bilden har läkaren markerat på patientens ben vilka blodkärl som ska tas bort. Vid ingreppet tas lokala åderbråck bort med en blodkärlskrok, via små hudsnitt.

Uppdaterad 15.8.2018