Gå till sidans innehåll

Blodprov

Blodprovet tas oftast från en ven i armvecket. Syftet med provet är att få information om hälsan hos personen som undersöks.

Ett blodprov som kallas blodstatus (PVK+T eller PVKT = liten blodbild + trombocyter, TVK = blodstatus med diff.) används för att mäta olika blodkroppars mängder och andelar. Olika laboratorier kan använda olika benämningar, även om undersökningen är densamma.

Nedan finns exempel på blodstatus och differentialräkning av vita blodkroppar, dvs. diff. Dessa är resultaten från en 7-årig pojke. Långtifrån alla avvikelser från referensvärdena tyder på en sjukdom som behöver behandlas.

Blodstatus:

Förkortningar av namnen på de blodkroppar som undersöks

Resultat

Enhet

Referensintervall enligt ålder

B-Leuk

6.8

E9/l

4-10 / 2-15år

B-Eryt

4.95

E12/l

3.9-5.3 / 3-9 år

B-Hb

133

g/l

110-149 / 3-9 år

B-HKR

0.40

Andel

0.32-0.42 / 3-9 år

E-MCV

81

fl

76-92 / 3-9 år

E-MCH

27

pg

25-32 / 3-9 år

B-Trom

327

E9/l

200-450 /1 mån-15 år

Mängden vita blodkroppar, dvs. diff:

Förkortningar av namnen på de blodkroppar som undersöks

Resultat

Enhet

Referensintervall enligt ålder

B-Neut

2.64

E9/l

1.4-7 / 5-10 år

Lymf

3.48

E9/l

1.2-5 / 5-10 år

Mono

0.57*

E9/l

0-0.4 / 5-10 år

B-Eos

0.10

E9/l

0-0.3 / 5-10 år

Baso

0.05

E9/l

0-0.1 / 5-10 år

Neut

39

%

35-70 / 5-10 år

Lymf

51*

%

30-50 /5-10 år

Mono

8*

%

0-4 / 5-10 år

Eos

2

%

0-3 / 5-10 år

Baso

1

%

0-1 / 5-10 år

I den vänstra kolumnen uppifrån och ned anges namnen på de blodkroppar som undersöks med förkortningar, i den mellersta kolumnen anges de resultat som erhållits och i den högra kolumnen anges referensintervallen enligt ålder. Referensintervallen visar t.ex. att den normala mängden vita blodkroppar hos finländare i åldern 2–15 år varierar mellan 4–10 E9/l.

Uppdaterad 9.6.2022