Ajankohtainen

Ytterligare två egenvårdsprogram har publicerats på svenska

Publicerad 19.9.2023 14.30

På Min vårdväg kan man genomföra Hälsobyns egenvårdsprogram som hjälper till att förbättra hälsan. Nu har ytterligare två egenvårdsprogram översatts till svenska. De nyaste förstärkningar av utbudet är egenvårdsprogrammet för Benhälsa samt egenvårdsprogrammet – Mot en bättre tillvaro med smärtlindring.

Benhälsa

Skelettet är levande vävnad som kan påverkas i olika skeden livet genom egna val. Egenvårdsprogrammet för benhälsa ger information om skelettet och stöd för att ta hand om benhälsan.

Egenvårdsprogrammet kan användas av alla som är intresserade av att upprätthålla den egna benhälsan, och i synnerhet av personer som har en sjukdom som kräver särskild uppmärksamhet på benhälsan.

Mot en bättre tillvaro med smärtlindring

I egenvårdsprogrammet behandlas olika sätt att leva med smärta. Utgångspunkten är vissheten om att det finns möjligheter att påverka den egna smärtan. Egenvårdsprogrammet är som namnet säger ett program som fokuserar på egenvård och som inte tar ställning till övriga smärtbehandlingar och inte ger anvisningar i frågor som gäller till exempel medicinering.