Ajankohtainen

Välkommen till den nya versionen av Barnhuset

Publicerad 21.8.2023 16.00

Barnhuset innehåller information om barnsjukdomar, vård och förberedelser inför behandlingar.

En ny översättning av Barnhuset har publicerats. Nu är all information som finns tillgänglig i den finska versionen också tillgänglig på svenska. I framtiden kommer nytt innehåll att publiceras samtidigt på både finska och svenska.

Barnhuset innehåller omfattande information om olika barnsjukdomar. Bland annat behandlas diabetes, infektionssjukdomar, hjärtsjukdomar och krampsjukdomar hos barn. Huset har också material som barn kan använda: videorna i huset gör det möjligt för barn att lära känna sjukhusclownerna och personalen som arbetar på sjukhuset.

I avsnittet för familjer och fostrare finns information om olika stödformer för familjen och hur man förbereder ett barn eller en ung person för sjukhusvistelse.

Bekanta dig med Barnhuset: