Ajankohtainen

Tre nya svenskspråkiga hus har publicerats i Hälsobyn

Publicerad 12.12.2022 14.00

Maghuset, Infektionshuset och Palliativa huset finns nu även på svenska.

Innehållet i Hälsobyn har utökats igen. I början av december har tre nya svenskspråkiga hus publicerats: Maghuset, Infektionshuset och Palliativa huset. Alla tre husen är helt nya, det vill säga det har inte funnits någon svensk översättning av dem tidigare.

Innehållet i Hälsobyn har utökats igen. I början av december har tre nya svenskspråkiga hus publicerats: Maghuset, Infektionshuset och Palliativa huset. Alla tre husen är helt nya, det vill säga det har inte funnits någon svensk översättning av dem tidigare.

Infektionshuset innehåller information om infektionssjukdomar och hur de kan förebyggas. Här finns information om bland annat borrelia, hiv, tropiska sjukdomar och epidemier.

Palliativa husets syfte är att stöda den obotligt sjuka patienten och hens närstående i livets slutskede. Här finns information om palliativ vård för vuxna, vård i livets slutskede, symtomlindring, olika sjukdomar och olika former av stöd.

Läs mer om de nya husen i Hälsobyn: