Ajankohtainen

Självständig tidsbokning till coronavirustest via Coronaguiden

Publicerad 9.9.2020 11.00

Personer som bor inom HUS område kan nu själva boka en tid till en coronavirusprovtagning via Coronaguiden.

​​​Via Coronaguiden som togs i bruk i våras har man kunnat uppskatta sitt behov att testa sig för coronaviruset. Nu kan invånarna i Nyland själva boka en tid till provtagningen via Coronaguiden. För Helsingforsbor är det fortfarande tjänsten Omaolo som är självbetjäningskanal om man behöver boka tid till coronavirustest och Coronaguiden hänvisar Helsingforsbor till Omaolo. 

Efter att ha svarat på Coronaguidens frågor angående symtom och exponering kan användaren själv boka en lämplig tid till ett provtagningsställe. Före tidsbokningen fyller man i förhandsuppgifter. 

För tidsbokningen krävs bankkoder eller mobilcertifikat. Tidsbokning för en annan person, till exempel barn, kan göras under ett senare angett tillfälle. ​

Anvisningar och svar per textmeddelande 

 Efter att ha bokat en tid till coronavirustest får kunden per textmeddelandeen bekräftelse på provtagningstiden samt ankomstanvisningar och en kod med vilken man själv kan avboka tiden. Även provresultaten kommer per textmeddelande efter att testsvaret är klart. 

Positiva resultat från coronavirustest som tagits via självbetjäningstidsbokningen i Coronaguiden kan ses på Mina Kanta-sidorna med en fördröjning, dvs. efter att de kommunala enheterna för smittsamma sjukdomar har registrerat resultaten i patientdatasystemet i varje kommun.  Negativa testresultat kommer att synas på Mina Kanta-sidorna tidigast i början av oktober, då även positiva resultat kommer att synas snabbare.

Om resultatet är positivt ringer smittspåraren på kommunens enhet för smittsamma sjukdomar till personen som insjuknat och ställer frågor om exponeringen. 

Det är HUS epidemiologiska enhet och HUS IT-förvaltnings elektroniska tjänster som producerat den nya tjänsten.

Gå till coronaguiden​