Ajankohtainen

Psykporten hjälper till att hantera känslor som hänför sig till världssituationen

Publicerad 15.3.2022 16.25

Psykporten har publicerat ett nytt innehåll som erbjuder verktyg för att hantera oro och osäkerhet i samband med krigshot samt stöd om hur man pratar med barn om situationen.

Rysslands invasion av Ukraina väcker oro och rädsla, även om det omedelbara hotet om krig inte skulle beröra. I en osäker situation är det viktigt att ta hand om sitt eget välbefinnande, eftersom det bidrar till att bevara funktionsförmågan i vardagen.

I Psykportens nya innehåll ges tips bland annat om hur man hanterar den osäkerhet som kriget orsakar, hur man följer med nyhetsrapporteringen och hur man kan diskutera kriget och hotet med barn och unga. Innehållet är kostnadsfritt och öppet för alla.