Ajankohtainen

Patienter med kroniskt trötthetssyndrom – delta i forskningen

Publicerad 15.8.2022 12.45

Med forskningen utreds hälsotillståndet, funktionsförmågan samt utmaningar med tillgänglighet för personer med kroniskt trötthetssyndrom.

Invalidförbundet söker deltagare för forskningen som gäller personer som insjuknat i kroniskt trötthetssyndrom ((Myalgic encephalomyelitis / Chronic fatigue syndrome). Man kan delta, om man fyllt 18 år och har fått kroniskt trötthetssyndromdiagnos med koden G93.3.

Man kan delta i forskningen på två olika s​ätt: att besvara forskningsfrågorna eller att låta videofilma sina vardagssysslor. Deltagaren väljer själv det som passar bäst.

Forskningen ger viktig och ny kunskap om livet av de personer som insjuknat i kroniskt trötthetssyndrom i Finland.

Forskningen kommer att tillämpas för att kunna utveckla social- och hälsovårdsservicen för de insjuknande samt att kunna planera verksamhetsmodeller samt i olika skolningar, information och påverkansarbete.

Observera att forskningens språk är finska!

Läs mer och delta på Invalidförbundets sidor: