Ajankohtainen

Ovanliga hälsotillstånd - vad kan Folkhälsan erbjuda dig som berörs?

Publicerad 24.2.2023 7.00

Folkhälsans mångskiftande verksamheten riktar sig bland annat till personer som på olika sätt berörs av sällsynta diagnoser. Föreningen erbjuder lågtröskelsamtal och olika former av kamratstöd.

Folkhälsan är en av föreningarna som finns i Kamrathusets Hitta stöd-sökmaskin. Folkhälsan är den största svenskspråkiga organisationen i Finland och arbetar för bättre hälsa och livskvalitet.

När kan du kontakta vår lågtröskelverksamhet?

När du själv, eller en anhörig, har en sällsynt diagnos eller då du undrar om symtomen kan bero på en sådan. När du har frågor om din, ditt barns eller någon annan nära persons ovanliga hälsotillstånd.

Vi erbjuder möjligheten att diskutera det som är aktuellt just för dig. Frågorna kan variera, huvudsaken är att du inte blir ensam med dina funderingar. Lågtröskeltjänsten är avgiftsfri och du kan vara anonym om du vill.

Gruppverksamhet och kamratstödsförmedling, för vem?

En sällsynt diagnos innebär ofta en stor omställning i livet och väcker många tankar. Då kan det kännas naturligt att söka sig till andra som är i motsvarande situation, kanske delta i en samtalsgrupp eller hitta kamratstöd genom vårt kamratstödsregister.

Vi ordnar samtalsgrupper för bland annat föräldrar, vuxna syskon och personer som själva har ett ovanligt hälsotillstånd. Med på gruppträffarna har vi både sakkunniga och erfarenhetstalare som föreläsare.

Aktuella evenemang under våren

Sällsynta dagen 2023 uppmärksammas med skrivkampanjen “Mitt sällsynta liv”.

En grupp för föräldrar till barn med sällsynt diagnos 9.3 – 12.4.

En grupp för vuxensyskon 26.4 – 31.5.

En första träff för föräldrar till barn med sällsynt diagnos 6.3 på Åland.

Läs mera på vår webbsida

Ta gärna kontakt

Maria Hintze, sakkunnig, ansvarar för lågtröskelmottagningen.

Annika Nyman, handledare, ansvarar för kamratstödsverksamheten.