Ajankohtainen

Nytt innehåll i Huset för ögonsjukdomar: Effekterna av en graviditet på ögonen samlat på ett ställe

Publicerad 7.7.2023 15.00

Vi har publicerat ett omfattande informationspaket i Huset för ögonsjukdomar om de vanligaste ögon- och synförändringarna under en graviditet, från torra ögon till blodkärlsförändringar i näthinnan. Förändringarna är ofta reversibla.

Det nya innehållet i Huset för ögonsjukdomar innehåller information om de förändringar i ögonhälsan och synförmågan som uppstår under en graviditet och gör det lättare för både den gravida och för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården att få information.

En graviditet påverkar den gravida kvinnans kropp i form av bland annat hormonella förändringar, blodtryckssvängningar och svullnad. Dessa förändringar kan också orsaka symtom i kvinnans synförmåga och ögon. Förändringarna är sällan bestående och normaliseras med tiden när graviditeten är över och man slutat amma.

Förändringar i ögon och synförmåga

Hormonella förändringar under en graviditet påverkar ögats hornhinna, som liksom andra vävnader kan samla på sig vätska. Förändringar i hornhinnan påverkar ögats brytningsstyrka, vilket kan orsaka synrubbningar och förändringar i synskärpan. Hormonerna kan också förändra tårvätskans konsistens eller mängd, vilket kan göra att ögonen kan kännas torra och obehagliga.

Det är viktigt att följa upp och behandla blodsockernivåerna, blodtrycket och även ögonsjukdomar som diagnostiserades före graviditeten för ögonhälsans skull. Regelbundna rådgivnings- och läkarbesök under graviditeten och en vårdplan som tagits fram tillsammans med en ögonläkare för till exempel behandling av glaukom säkerställer en säker graviditet även för ögonhälsan.

Innehållet har sammanställts av optometrist Eija Koivisto som hennes avhandling.

Läs mer: