Ajankohtainen

Nytt avsnitt i Hälsobyn om godartade blodsjukdomar hos barn

Publicerad 28.8.2023 7.00

Det nya innehållet erbjuder information till exempel för föräldrar till barn med misstänkt godartad blodsjukdom.


Barnhuset i Hälsobyn har kompletterats med ett avsnitt som handlar om godartade (ickemaligna) blodsjukdomar. Den första delen består av allmän information om blodkroppar och hur de bildas, koagulationssystemet och undersökning av blodsjukdomar. Efter det följer information om själva sjukdomarna, som till exempel anemi, trombocytopeni, brist på koagulationsfaktor samt problem med vita blodkroppar.​

Det nya avsnittet utgör ett heltäck​ande informationspaket till exempel för föräldrar till barn med konstaterad eller misstänkt godartad blodsjukdom. Också professionella inom hälso- och sjukvården kan fördjupa sig i godartade blodsjukdomar hos barn med hjälp av avsnittet. Informationen finns på svenska och finska. Godartade blodsjukdomar är betydligt vanligare än elakartade hos barn. En del av de godartade blodsjukdomarna kan kräva långvarig, rentav livslång uppföljning inom specialistvården, medan andra diagnostiseras och behandlas inom primärvården.

- De här sjukdomarna som räknas som godartade men som ibland är av kronisk karaktär har det tidigare saknats material om, sådan information som patienter och föräldrar kan utnyttja för att gå igenom det som sagts under läkarbesöket. Familjerna har ofta ett stort behov av information och under mottagningsbesöket kan kanske spänning eller andra störande faktorer göra det svårt att koncentrera sig. Det är också bra att kunna läsa praktiska anvisningar om till exempel läkemedelsbehandling i lugn och ro då följdfrågor dyker upp, säger Päivi Lähteenmäki som är docent och specialist i barnsjukdomar och barnhematologi vid Åbo universitetssjukhus.

Bekanta dig med innehållet:​