Ajankohtainen

Må bättre av att röra dig i naturen

Publicerad 5.4.2023 9.30

Redan en kort stund ute på gården, i skogen eller vid vattnet har gynnsamma effekter på välbefinnandet. Att röra sig i naturen sänker blodtrycket, pulsen och stresshormonerna och minskar muskelspänningar.

Viktkontroll och hälsobeteende förknippas kanske inte automatiskt med naturen. Naturen påverkar vår hälsa direkt på ett fysiologiskt plan och indirekt genom vårt beteende. Forskningen visar att omgivningen kan höja eller minska på vår stress. Stress påverkar både kropp och psyke, och stress kan styra vårt beteende i vardagen. Stress kan också ha ett betydande samband med sömnkvaliteten. Välbefinnande är summan av små, kumulativa handlingar. Vi gör val varje dag, en del medvetet och andra omedvetet. När vi är avkopplade styrs våra val mot våra värderingar, och vi har betydligt lättare att hantera automatiska tanke-handlingsmönster än då vi är stressade.

Det du ser, hör eller upplever i samspel med omgivningen påverkar inte bara humöret utan också hormon- och immunsystemets verksamhet. De flesta av oss vet hur det känns att vara överstimulerad: kroppen blir spänd, man känner sig nervös och andningen blir ytlig. På samma gång stiger blodtrycket och pulsen och produktionen av stresshormoner tilltar. En snabb åtgärd kan vara äta något eller att beta av på to do-listan. Känslan av välbehag kan hålla i sig en stund men på lång sikt fortsätter den onda cirkeln av stress och ogynnsam coping.

Naturen lindrar stress

Naturen erbjuder ett motmedel när vi känner oss upprörda. Att vistas i naturen förbättrar vårt emotionella välbefinnande genom att dämpa känslor av irritation och stress och stärka känslor av avkoppling, lugn och balans. Naturen som omgivning sänker blodtrycket, pulsen och stresshormonerna och minskar muskelspänningar. Inom forskningen har naturen också förknippats med upplevelser av livskraft och betydelse.

Stress och trötthet samt känslor av tristess och ensamhet kan ha samband med tröstätande, kontroll över ätandet samt motivationen och resurserna att handla för vårt eget och vår hälsas bästa. Du behöver inte tillbringa långa tider i skogen för att uppnå positiva effekter för hälsan och välbefinnandet. Också korta vistelser i parken, på gården eller vid vattnet inverkar positivt på vårt fysiska och psykiska välbefinnande.

När du gör små förändringar i dina rutiner ökar du naturens närvaro i din vardag.

Hur göra naturen till en del av vardagen?

  • Observera naturen. Vilka färger ser du? Vilka ljud hör du? Hur känns vinden mot huden? Att koncentrera sig på naturen ger en andningspaus om du går på övervarv, hjälper dig att återhämta dig och få ny energi.
  • Arbetsresor. Skulle du kunna promenera eller cykla en del av arbetsvägen i en naturlig miljö? Naturen piggar upp och ger återhämtning också från arbetets vedermödor.
  • Lunchpauser. Kan du promenera eller sitta ute 5–10 minuter i samband med din lunchpaus? Det här friskar upp din koncentrationsförmåga och kan bidra till att ditt arbete känns meningsfullare.
  • Motion i naturen. Fysisk aktivitet i naturen uppmuntrar oss att röra oss snabbare än inomhus och utmanar balansen, musklerna och reaktionsförmågan då underlaget är ojämnt. Att röra på sig i naturen kan kännas mindre ansträngande då uppmärksamheten riktas utåt – på att komma framåt i naturen – istället för inåt, mot kroppens interoceptiva signaler.
  • Tid tillsammans med familj och vänner. Naturen kan stärka känslan av gemenskap både med varandra och på ett bredare plan gentemot hela livsmiljön. Samhörighetskänslan uppmuntrar oss till att behandla naturen på ett fint sätt. Den här tankemodellen kan också överföras till att vi förhåller sig oss vänligt till oss själva. Kan ni en ledig dag eller efter jobbet ta en promenad tillsammans, göra en utfärd eller en simtur och på samma gång skapa gemensamma minnen?
  • Skaffa en grönväxt. Det finns forskning som visar att redan en enkel växt i ett rum påverkar upplevelsen av stress. .