Ajankohtainen

Livsstil för hjärnhälsa

Publicerad 14.3.2024 8.30

En hälsosam livsstil förebygger sjukdomar i hjärnan. Hjärnveckan firas under vecka 11.

Genom att vara uppmärksam på livsstilsfaktorer som tillräcklig sömn, en hälsosam kost och regelbunden motion kan du göra skillnad för din hjärnhälsa. Det är känt att

  • långvarig sömnbrist kan göra att du riskerar att utveckla demenssjukdom
  • nio av tio cirkulationsstörningar i hjärnan kan förebyggas genom livsstilsval
  • en av fem hjärninfarkter orsakas av rökning
  • upprepad användning eller höga engångsdoser av droger skadar hjärnan
  • upp till hälften av alla hjärnskador inträffar under påverkan av alkohol
  • att dricka mycket kaffe eller koffeinhaltiga drycker kan öka risken för huvudvärk.

Det är aldrig för sent att förändra sin livsstil.

I Hjärnhuset kan du hitta information om hjärnsjukdomar, hur de förebyggs och behandlas.