Ajankohtainen

Huset för genetik och sällsynta sjukdomar

Publicerad 9.5.2023 8.00

Det är lättare att ta sig an information när man får den på sitt modersmål.

Det är särskilt viktigt att få information på det egna modersmålet när det gäller viktiga och/eller svåra ämnen som påverkar en själv eller ens närstående. Exempel på sådana viktiga ämnen är information om ens egen eller en närståendes sjukdom, inklusive dess eventuella ärftlighet. Att hitta information om sällsynta sjukdomar kan vara utmanande, särskilt eftersom informationen​ ofta är knapphändig på finska eller svenska. Men nu kan man läsa om dem i huset för Genetik och sällsynta sjukdomar.

I huset hittas information om vad som menas med sällsynta sjukdomar och hur de skiljer sig från mera allmänna sjukdomar, samt en mer detaljerad sjukdomsspecifik information. Dessutom innehåller huset information om genetik, ärftliga sjukdomar och nedärvning. Förutom information finns stöd och vägledning också tillgängligt för dem som är sjuka och deras närstående.

Professionella inom social- och hälsovården kan också utnyttja webbtjänsten på finska och svenska i sitt arbete.