Ajankohtainen

HUS övergår till distansmottagningar

Publicerad 9.4.2020 10.00

Med detta skyddar man såväl patienterna som personalen under coronavirusepidemin. Alla HUS sjukhus och enheter övergår nu till distansmottagning. På samma gång tas HUS Serviceguiden i bruk för patienterna.

​Coronaepidemiläget orsakar ändringar i mottagningspraxisen på HUS. För att trygga servicen för patienterna, samt för att skydda patienterna och personalen tas nu distansmottagningar i bruk. Enligt verkställande direktörens anvisning ersätts alla de patientmottagningar som inte kräver ett fysiskt besök med distansmottagning, med start 27.3.2020. Distansmottagning tas i bruk inom alla HUS sjukhus och enheter.

Den vårdande enheten meddelar patienten om​ att mottagningen sker på distans samt ger anvisningar för hur det går till i praktiken. Distansmottagningen kan skötas på många datasäkra sätt (många datasäkra sätt).Också telefonmottagning kan användas om det är lättare för patienten eller om det är det enda möjliga alternativet.

”Vi önskar alltså inte att patienterna avbokar sin tid, utan att man istället i lugn och ro väntar på att vi hör av oss”, säger chefsöverläkare Markku Mäkijärvi.

”Utvecklingen av e-tjänster, som distansmottagningar, och att i stor utsträckning ta dem i bruk, är ett av våra strategiska mål. Vi hade redan gjort förberedelser för detta, men epidemiläget gjorde att vi påskyndade införandet, berättar utvecklingsdirektör Visa Honkanen.

HUS Serviceguiden ger också råd i distansmottagningar

Coronavirusläget lever dagligen och det leder också till att patientanvisningarna konstant behöver uppdateras. För att patienterna lättare ska kunna hitta aktuella och korrekta anvisningar har HUS öppnat Serviceguiden. Serviceguiden ger automatiserad information om HUS tjänster, råd och instruktioner i synnerhet under coronaepidemin samt ger vägledning för hur man använder distansmottagning.

Serviceguiden finns på HUS webbplats, (på www.hus.fi/sv) och den informerar patienten på ett interaktivt sätt. Tjänsten minskar mängden telefonsamtal och behovet av servicerådgivning inom de olika specialiteterna. Serviceguiden gör det också lättare för patienten att hitta fram till distansmottagningen.

Serviceguiden uppdateras fortlöpande i enlighet med de anvisningar s​om kommer till eller revideras till följd av epidemin.

Läs mera: