Ajankohtainen

HPV-vaccin är effektivt mot cancer i livmoderhalsen

Publicerad 5.3.2024 15.55

Den internationella HPV-dagen firas den 4 mars. I samband med dagen delar föreningen Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf ut information om screening och förebyggande av livmoderhalscancer med hjälp av HPV-vaccin.

Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf, också kallad GySy, är en nationell patientorganisation som fungerar som intressebevakare och kamratgemenskap för personer med gynekologisk cancer och deras närstående. Föreningen har som mål att främja utvecklingen av helhetsvården för patienter med gynekologisk cancer samt förbättra deras fysiska, psykiska och sociala livskvalitet. Föreningen erbjuder också aktuell information för yrkesutbildade inom social- och hälsovården.

Cancerformer som orsakas av HPV kan utrotas i Finland

HPV, alltså humant papillomvirus, orsakar årligen ungefär 300 cancerfall, varav de flesta är livmoderhalscancer. Cancer i livmoderhalsen är den enda av de gynekologiska cancerformerna som kan upptäckas med hjälp av ett HPV-test och ett gynekologiskt cellprov (papa-prov). HPV-vaccinet är det effektivaste sättet att förhindra livmoderhalscancer. Det är ett realistiskt mål att utrota livmoderhalscancer och andra HPV-relaterade cancerformer i Finland. Det förutsätter en höjning av den nationella vaccinationstäckningen, och ett viktigt steg i det är att Finland officiellt förbinder sig till de mål för HPV-vacccinationstäckningen som finns i EU:s plan mot cancer.

Ungefär 1 900 kvinnor insjuknar årligen i gynekologisk cancer i Finland. Med gynekologisk cancer avses sådana cancerformer som börjar i något av kvinnans fortplantningsorgan. Gynekologisk cancer kan finnas i äggstockarna, äggledarna, livmoderkroppen, livmoderhalsen, vulvan eller slidan. Också cancer i bukhinnan räknas till de gynekologiska cancerformerna. Äggstockscancer hör fortfarande till de dödligaste cancersjukdomarna i Finland. Majoriteten av äggstockscancerfallen upptäcks när de redan hunnit sprida sig, och efter fem år är endast cirka hälften av de insjuknade vid liv. Genom informationskampanjer stärker föreningen medvetenheten bland vanliga medborgare om symtomen på äggstockscancer, för att så många som möjligt ska uppsöka läkare redan vid tidiga symtom.

Kamratstöd ger styrka – du kan prata om intima saker med en kamratstödsperson

Det finns många särdrag hos gynekologiska cancersjukdomar, som till exempel förändringar i kvinnlighet och självbild, tidigt klimakterium och barnlöshet. Många vill veta hur cancern och behandlingarna inverkar på det dagliga livet, vad de kan vänta sig av framtiden och om de överhuvudtaget vågar se framåt. Stödet från en person som haft samma cancersjukdom är särskilt värdefullt. Det är lättare att tala om intima saker med någon som varit med om samma sak.

GySy erbjuder kamratstöd inom nätverk på Facebook, inom kamratgrupper som träffas på distans samt på plats i kamratgrupper som träffas på fyra olika orter (Helsingfors, Kemi, Uleåborg och Seinäjoki). De grupper som träffas på distans startar i januari och augusti–september, och de träffas med 2–3 veckors mellanrum. Kamratgrupperna som ses på plats har möten ungefär en gång per månad med undantag för sommarmånaderna. Du hittar mera information om GySys kamratstöd på föreningen webbplats.

Skribent: Taru Salovaara, sjukskötare YH, ordförande, Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf

Bli inte ensam med dina problem – det finns stöd att få

Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf finns bland föreningarna i Kamrathusets sökmaskin. Med hjälp av sökmaskinen kan du hitta information om nästan 500 föreningars kamratstödstjänster. Kamrathuset erbjuder information, kamratstöd och erfarenhetsberättelser för personer som drabbats av sjukdom och deras närstående.