Ajankohtainen

Hälsobyns tjänster tas i bruk i stor utsträckning inom Östra Nylands välfärdsområde

Publicerad 18.4.2023 10.30

Nio välfärdsområden och HUS erbjuder Hälsobyns tjänster till sina invånare som en del av sina egna servicekedjor. Den nyaste aktören är Östra Nylands välfärdsområde.

Hälsobyns tjänster kommer att införas i större utsträckning i våra tjänster, säger Marika Gustafsson, projektkoordinator för digitala tjänster inom Östra Nylands välfärdsområde. Min vårdväg och de digitala vårdvägarna spelar en stor roll.

I år har den digitala omvandlingen främjats till exempel genom att genomföra en kartläggning av digitala färdigheter hos de yrkesverksamma. – Utifrån resultaten kommer vi att utveckla en plan för digitalt lärande för personalen, säger Gustafsson. En Digimentor-modell är också på gång, liksom att främja en bredare användning av HälsobynPRO-innehållet bland personalen, sammanfattar Gustafsson.

I Östra Nyland har man för avsikt att skräddarsy digitala vårdvägar som passar den egna regionen och att utforma gemensamma vårdvägar mellan primär- och specialistvården. Man kommer också att lyfta fram Hälsobyns egenvårdsprogram mer.

Ny digital social- och hälsocentral startar i höst

I strategin för Östra Nylands välfärdsområde betonas distanstjänster samt mobila och digitala tjänster vid sidan av närtjänster och rörliga tjänster. Den nya centraliserade digitala social- och hälsocentralen, HyVä-digi, är en viktig del av genomförandet av strategin. HyVä består av orden Hyvinvointi och Välfärd. I det tvåspråkiga området vill vi att både finska och svenska ska synas i all verksamhet. Centralen kommer att inleda sin verksamhet i höst, säger projektkoordinator Heidi Hovisilta.

Syftet med den digitala social- och hälsocentralen är att påskynda tillgången till vård och effektivisera vård- och serviceprocesser med hjälp av olika digitala verktyg, bland annat Hälsobyn. I den första fasen kommer den digitala social- och hälsocentralens tjänster att stödja hälsocentralernas verksamhet och erbjuda digitala tjänster till dem som kan använda dem. I framtiden kommer HyVä-digi att utvecklas i större utsträckning till en multiprofessionell tjänst.

Rekryteringen av personal till HyVä-digi-enheten pågår. – I den första fasen kommer centralen att sysselsätta två läkare och sex sjukskötare, varav en är teamledare. Det finns också planer på att inrätta en roll som erfarenhetsexpert inom socialsektorn. Till exempel kan erfarenhetsexperten ge råd till klienterna i en chatt, säger Gustafsson.

Utformningen av den nya digitala social- och hälsocentralen kommer att innefatta en översyn av servicekanalerna i området. I detta sammanhang kan också idéer om digitala vårdvägar växa fram, berättar Gustafsson.

Östra Nylands välfärdsområde

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå, Pukkila och Sibbo. Regionen har nästan 100 000 invånare.

Även om den genomsnittliga situationen i välfärdsområdet är god och sjukligheten hör till de lägsta i landet finns det betydande skillnader i regionen beträffande bland annat sjuklighet, nativitet och arbetslöshet.