Ajankohtainen

Hälsobyn ger råd, information och vård i 33 hus

Publicerad 1.2.2023 8.00

Terveyskyläs svenskspråkiga webbplats Hälsobyn.fi fick mycket nytt innehåll år 2022. De 33 husen i Terveyskylä finns nu alla på svenska i Hälsobyn.

Hösten 2022 publicerades nio nya svenskspråkiga hus:

  • Manshuset
  • Hörselhuset
  • Sårhuset
  • Maghuset
  • Palliativa huset
  • Infektionshuset
  • Hudsjukdomshuset
  • Ungdomshuset
  • Cancerhuset

Dessutom uppdaterades de svenska versionerna av Allergi- och astmahuset, Diabeteshuset och Reumahuset.

I år har redan Huset för hjärtsjukdomar publicerats:

Samarbete med välfärdsområdena

Under år 2023 fortsätter arbetet med att bygga ut och utveckla Hälsobyn. Många av de hus som publicerats på svenska under tidigare år kommer att uppdateras, och Hälsobyns hus kommer att kompletteras med svenskt innehåll i takt med de finskspråkiga husen. Svenskspråkiga versioner av flera egenvårdsprogram är också under arbete. Våren 2023 publiceras bland annat ett egenvårdsprogram för viktkontroll och ett program för att sluta röka.

- Vi samarbetar med Västra Nylands och Egentliga Finlands välfärdområden inom olika projekt i syfte att utveckla svenskspråkiga tjänster. Inom ramen för dem planerar vi också nya svenskspråkiga digitala tjänster som kan användas i hela landet, berättar Anna Eriksson som är projektplanerare för Hälsobyn.

Under de kommande åren fungerar Hälsobyn också utmärkt som en plattform för nya digitala innehåll varmed de svenskspråkiga tjänsterna når invånare och patienter oberoende av välfärdsområde.

För mera information:

Kontakt: