Ajankohtainen

Ett nytt informationspaket om intensivvård stöder patienter och deras närstående

Publicerad 4.12.2023 17.30

Det nya avsnittet "Information om intensivvård" i Operationshuset innehåller bland annat information om vanliga orsaker till intensivvård, sjukdomar som leder till intensivvård samt behandling och rehabilitering.

Att drabbas av en kritisk sjukdom som kräver intensivvård väcker oro och frågor både hos patienten och hos den närstående. Ofta vet den som vårdas inte ens att de hamnat i intensivvård, och minnesbilderna av intensivvården eller informationen som erhållits där kan efteråt vara mycket svaga. Informationen som ges av avdelningen till närstående kan vara svår att minnas i en kris, och nya viktiga frågor kan uppstå först efter en diskussion.

Avsnittet "Information om intensivvård" riktar sig till patienter och särskilt till deras närstående. Informationen kan även vara intressant för patienter som ska genomgå en stor operation och som kommer att övervakas på intensivvårdsavdelningen i början. På sidorna behandlas bland annat vanliga orsaker till intensivvård, konkreta element på intensivvårdsavdelningen, rehabilitering efter intensivvård, livet efter intensivvård samt tillvägagångssätt i situationer där intensivvård inte ligger i patientens intresse. Sidorna innehåller också information om krishjälp, kamratstöd och några diagnosspecifika anvisningar.

Motsvarande innehåll har inte tidigare funnits tillgängligt i denna omfattning på ett och samma ställe. Avsnittet "Information om intensivvård" är därför också ett användbart verktyg för vårdpersonal som kan hänvisa till innehållet för närstående till patienter i intensivvård och för patienter i återhämtningsfasen för att förstå situationen.

"Avsikten var att samla information specifikt om intensivvård, sjukdomar och behandling i Finland. Innehållet är inte ännu heltäckande, men vi har som avsikt att komplettera det," säger Johanna Hästbacka, tenure track professor i anestesiologi och intensivvård, som ansvarar för projektet. Projektet genomfördes av sjukskötare Minttu Saario och serviceplanerare Annukka Kallio.

Innehållet i avsnittet Information om intensivvård har sammanställts i samarbete med flera professionella inom hälso- och sjukvården och det utvecklas i fortsättningen nationellt i samarbete med välfärdsområdena. Innehållet kommer att utvidgas och utvecklas under de kommande åren.